Desinfisering av fiskeutstyr

Desinfisering av fiskeutstyr skal utføres på Stabbursnes Naturhus og Museum. Desinfisering fra andre steder godtas ikke. (De som er bosatt i Finnmark, og ikke har fisket utenfor fylkets grenser trenger ikke desinfisere fiskeutstyret.)

Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle følgende krav om desinfisering:

• Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.

• Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.

Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m. skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet. For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i et annet vassdrag.

gyro

Gyrodactylus salaris (bokmål) 

Gyrodactylus salaris (nynorsk)

Gyrodactylus salaris (deutsch)

Gyrodactylus salaris (english)

Gyrodactylus salaris (suomi)

Gyrodactylus salaris (samisk)